Yi Qian

Yi Qian, Ph.D.

Associate Professor

Email: yqian2@unl.edu
Web: http://www.ceen.unl.edu/yqian/
Phone: (402) 554-4990
Office: PKI 206B